Ormas dan Yayasan

Lokasi Organisasi Masyarakat Lembaga Sosial Masyarakat Batu Ampar - 1 Terentang - - Kubu 1 - Teluk Pakedai 1 - Sungai Kakap 7 1 Rasau Jaya 5 -

Partai

PARTAI : PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN KETUA : ZAKARIA IDRIS, SP SEKRETARIS : SURIANI. AR, SH BENDAHARA : IMRAN, SE ALAMAT : Jl. Adisucipto, Km. 13,4, Desa Arang Limbung Kontak&

Daftar Pegawai

NAMA : TH. C. LEYDIANTO, S.IP, M.SI NIP : 19630623 198503 1 010 JABATAN : KEPALA BADAN KESBANGPOL PANGKAT/GOL : PEMBINA UTAMA MUDA (IV.c)        

Program & Kegiatan

BIDANG IDEOLOGI, WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA DAN AGAMA  SUB BIDANG IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN SUB BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA

Tupoksi

KEPALA BADAN       Perumusan dan penetapan sasaran strategis Badan; Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Badan; Pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan peng